Det är flera faktorer som påverkar samhällsbyggandet och skapar olika utmaningar för konstruktionen; det handlar om att använda resursstarka material, tekniker och processer som påverkar miljön minimalt, både när det gäller tillverkning samt användande och återvinningen.

Miljonprogrammens problem

De miljonprogram som konstruerades mellan 60-och 70-talen är i enormt stort behov av renovering från topp till tå. De måste även energieffektiviseras och detta måste man lösa genom kostnadseffektiva lösningar som inte alltid är så enkla att få till stånd. Detta måste också ske i kombination med de boendes livssituationer som ofta innebär socioekonomiska svårigheter. Renoveringsbehovet behöver vägas mot just deras situation för att inte öka påfrestningarna för dessa människor för att möjligtvis inte förvärra problem som utsatthet eller segregation. Det är alltså ingen lätt match man har framför sig.

Något som givetvis kommer att påverka, är den stigande hyran när renoveringen är klar. Man kan räkna med uppemot en 50-procentig hyreshöjning på vissa platser. Även om man har lagt upp studier om renoveringar och hur detta kan prägla de boende, måste även hyresgästföreningarna på plats höra av de boendes synpunkter, så att de också känner sig delaktiga i det hela.

Komplexa system

Man diskuterar i hela världen om den hållbara utvecklingen; att ingenting får påverka det andra för mycket och tvärtom. Detta gäller även i fastighetsutveckling och samhällsbyggandet. Att starta upp ett byggande och att göra en god planering kräver mycket kunskap om verkligheten samt att förutse vad som kan ske i framtiden. Detta kan gälla ända från en enskild byggnad till ett helt miljonprogram som tidigare tagits upp i artikeln.

Energieffektiviseringar, miljöpåverkan och hänsyn till de boende är tre faktorer som hänger ihop oavbrutet och utgör grunden för komplexa frågor. Ett långsiktigt beslutstagande handlar om att bidra med en utvecklad policy samt att driva processer som kan förändras på lång sikt.