Den hållbara utvecklingen gör sig även tillkänna inom valen av material inom bostadssektorn. Många anser att staten borde bredda sitt fokus när det gäller hållbarhet inom detta område och exempelvis ge inblandade myndigheter mer uppdrag som att utforma regler runt klimat- och miljöhänsyn.

Fastighetsbranschen är en miljöbov och kräver bättre råvaror

Bygg- och fastighetssektorn är riktiga miljöbovar och står för ca en femtedel av alla utsläpp i landet. Detta innebär kort och gott en tredjedel av avfallsmängden och det kommer heller inte att minska eftersom Sverige kommer att behöva bygga minst 700 000 bostäder de kommande åren. Samtidigt som man vill bygga helt nya städer, håller även renovering av exempelvis miljonprogrammen på att utformas och då gäller det att använda rätt råvaror och material för att få till en hållbar utveckling inom hela sektorn. Detta krävs det mer kunskap om.

Återvinning av gammalt material

En del av det gamla materialet i bostäder är inte helt tiptopp, men man skulle till en del kunna återvinna det. Idag finns det grund för teknik som skulle tillåta återvinning av materialet som går till förbränningen. Dock kan dessa nya material inte vara helt fria från gamla kemikalier, då återvinningsprocessen ofta lämnar kvar tidigare spår.

Nya material

En viktig del av den hållbara utvecklingen, är att skapa material i husen som gör att man inte behöver använda så mycket energi för att värma bostaden. Engetning är det inte särskilt klokt, då detta inte håller tätt ordentligt. Husen borde ha ett särskilt klimatskal som förhindrar detta. Ett intressant material är foamglas som är energieffektivt och fungerar som isolering. Foamglas kommer från återvunnet glas och är i sig klimatsmart.

Vanlig plastisolering av EPS, kräver betydligt mer i kilowattimmar för att värma huset. På Chalmers har man kommit på en ny byggteknik som heter WoodXGlass och som bygger på två byggmaterial med respektive fördelar. Detta kan vara extra bra i trähus. Exempel är korslimmat trä tillsammans med foamglas. Ingen fukt och perfekt isolering!