Det bedrivs mycket forskning kring ämnet fastighetsteknik och hur man kan bygga bättre och säkrare bostäder som inte har en negativ inverkan på miljön. Det har uppkommit en rad bestämmelser från EU om hur vi måste bli bättre på att bygga miljövänliga bostäder som samtidigt är starka och trygga att vistas i. Det finns tyvärr ett stort antal fuskbyggen som innehar brandfarliga plaster, allergiframkallande ämnen och som isolerar lika bra som en bomullsskjorta i minusgrader.

Ny byggteknik har letats fram på universiteten

På flera högskolor och universitet bedriver man regelbunden forskning om de senaste byggteknikerna. Mycket av dem handlar om nya material och ny byggnation som ska hjälpa till att energieffektivisera. En teknik som heter WoodXGlass går ut på att sammanställa två fördelaktiga material så att man varken behöver skruva upp elementen på högsta nivå under vintern, samtidigt som man exempelvis kan skydda sig och huset mot fukt.

Samtidigt måste man se till att kostnaden för materialen inte stiger för mycket så att hyrorna höjs, då det lätt kan orsaka problem för ekonomiskt utsatta boende. Rör det sig istället om villor och hus, så ska materialen även här gynna de boende. Ingen vill ju ha en elräkning på tiotusentals kronor.

Läs till fastighetstekniker

Om du är intresserad av drift, underhåll och utveckling av klimatsmarta system, kan du utbilda dig till fastighetstekniker. Där ingår både fastighetsförvaltning samt hur man kommunicerar med boende, löser ekonomin och sköter kundservice. Mycket har dock att göra med underhåll av fastigheten som att se till att värme och el fungerar bra, att värmepumpar och fjärrvärme är installerade som de ska och att ventilationen är på topp. Dagens studier behandlar också de viktiga aspekterna av en hållbar framtid med nya uppfinningar och klimatsmarta och ekonomiska lösningar som ska ingå i de nya systemen. Värmepumpar är exempelvis en ny trend som drar ned betydligt på elkostnader och solenergi en annan.