Även om byggbranschen är en kraftigt växande sektor och byggnationerna avlöser varandra, så är det inte enbart en dans på rosor. Förvisso får man rörelse på arbetsplatsen, frisk luft och projekten är alltid förnyande men det medför också vissa risker med att arbeta i byggsektorn. Säkerheten är inte alltid på topp och det sker dödsfall med jämna mellanrum.

Ergonomin

Att arbeta som byggnadsarbetare eller fastighetsutvecklare kan tära ordentligt på kroppen. Det innebär ofta ett tungt arbete på höga höjder för att inte tala om alla belastningsskador som kan uppkomma. varje år kommer det in många anmälningar på arbetsskador eller belastningsskador som kan leda till sjukskrivningar. Ombyte med andra samt en vältränad kropp kan naturligtvis hjälpa till en viss del, men om olyckan väl är framme, så finns det inte mycket att göra än att vila och ta hand om sig.

Planering A och O

Ett mycket viktigt moment innan man sätter igång projektet, är att ha en fullständig planering som byggherren och arkitekten har knåpat ihop. Även projektledaren, arbetsgivaren samt byggarbetsmiljösamordnaren har en bricka med i spelet och alla bör veta sin plats. Det är mycket viktigt att den ergonomiska aspekten utgör en stor del av planen och Arbetsmiljöverket ställer i regel hårda krav på arbetssätt och förhållanden. Hur man utformar en byggnad måste också ses ur ett ergonomiskt perspektiv. Ventilationer måste sättas på rätt plats, tillträdesvägar runt skorstenar och maskiner måste vara åtkomliga och säkra och byggnadens egen planering ska stämma så att man i framtiden kan minska risker för alltför regelbundna underhåll.

Dåliga ergonomiska förhållanden

Byggskedet på en fastighet har dåliga ergonomiska förhållanden om det innebär:

  • Dålig belysning
  • För litet utrymme för att lyfta tunga fönster, dörrar och dylikt. Men även litet utrymme för hissar, trappor och ställningar.
  • Tveksamma transportmetoder för att frakta tungt gods.
  • Saknar vilorum eller område för att ta paus.
  • Stora nivåskillnader på trappa eller arbetsutrymmen m.m.

Det gäller alltså att tänka till när man utformar en arbetsplats som är i byggskedet.