Hur städerna utvecklas, spelar en stor roll för hur arbetet kan komma att se ut i framtiden. Urbaniseringen sker med en rasande fart och ställer stora krav på det nationella och de internationella arbetet. Mer än 50% av all världens befolkning bor numera i städerna. År 2030 väntas denna siffra öka med minst 10% till. Tyvärr medför det också till att miljöutsläppen ökar markant och att hela 70% av utsläppen kommer just från städerna. De positiva aspekterna med urbaniseringen är dock att fler jobbmöjligheter och mer kunskap, även ökar chanserna till att skapa en hållbar utveckling på sikt.

Hela Jorden satsar på hållbar utveckling

Trots att det har varit svårt att få med sig flera länder, så har nu planeten i stort enats om att bidra till den hållbara utvecklingen. Målen för att skapa hållbara städer, är en av huvudpunkterna på FN:s agenda. Dessa mål ger också Parisavtalet 2015 förutsättningar att gå igenom. Varje land arbetar på sin nivå för att bidra till planetens utveckling och förhindra större naturkatastrofer och isar som smälter. Hit hör många frågor som buller, konsumtion och livsstil, avfallshantering, ekosystemtjänster, trafik och transport, byggnationer och god samhällsplanering i stort.

Hur hållbart är Sverige?

Sverige som annars har så gott rykte beträffande miljöhänsyn och kunskap, är ändå ett av världens mest konsumtionsgalna land och vi släpper ut en stor del växthusgaser. Dessutom har vi från början klassats som ett välfärdsland som tar enorm hänsyn till utrikesfödda och klarar av integrationen med råge. Detta har tyvärr slagits i spillror, då det har framkommit att de nordiska länderna är mycket dåliga på integration och som vi tidigare nämnt, är segregation ett problem i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Det har byggts många bostäder i landet de senaste åren, men många av dem är för dyra för vanligt, enkelt folk att köpa. Men man anser också att det nu bör byggas betydligt fler billiga bostäder i samma energieffektiva anda.