+46 8 640 17 76 info@tenroc.se

Använd förspända kolfiberlameller och öka kapacitet i bruksgränstillstånd.

Håltagning med oförändrad takhöjd.

Styvare väggar vid ökad vindlast.

Vi erbjuder helhetslösningar som ger starkare konstruktioner i bruk- och brottsgränstillstånd. Vi strävar efter bibehållen dimension i samband med fastighetsutveckling. Kolfiber gör det möjligt att återbruka och uppgradera befintlig konstruktion med bibehållen rumshöjd, en lösning som ökar både fastighetens värde och framtida hyresintäkter. Tekniken är även tillämpbar på broar.

Förstärkning med slakt kolfiber har funnits på marknaden sedan slutet av 70-talet och har används för att öka kapacitet i brottsgränstillstånd. Förspänt kolfiber är en nyckelteknologi som möjliggör kapacitetsökning i bruksgränstillstånd. I kombination med traditionella kolfiberförstärkningar skapas en komplett systemlösning inom kolfiber som förstärkningslösning som ger överlägsna fördelar gentemot andra material.

Vi bistår beställare och konstruktörer att utreda och föreskriva möjligheter med kolfiberförstärkning. Vår designfilosofi är att bästa möjliga lösning ska tillämpas. Vi är obundna av markadens leverantörer av kolfiber. Vårt system monteras av utbildade entreprenörer. Vi övervakar och kvalitetssäkrar hela processen, från design till färdigt projekt.


Tenroc Pre-Strength Rig

Med hjälp av vårt patenterade verktyg kan vi spänna kolfiberlameller upp till 120 kN med spännvidder från 3,5-100 meter. Riggen optimerar vidhäftning genom att fördela skjuvspänning i de respektive ändarna av kolfiberlamellerna och efter härdning skapas på så vis efterspända tryckta konstruktioner.

Efter applicering tas temporära ankare bort och kvar blir enbart underhållsfria kolfiberlameller.